THc Acupuncture clinic

02-0299465, 085-9613355

การตรวจชีพจรแบบแพทย์จีน (แมะ)


         

Cr: http://www.acupuncture-and-chinese-medicine.com/images/pulse-taking-1.jpg

การแมะ เป็นการการตรวจชีพจรในศาสตร์ของแพทย์แผนจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในการตรวจวินิจฉัยโรคนอกจาก ดู ดม ถาม เป็นต้น ซึ่งเป็นการวินิจฉัยจากการเต้นจากการเปลี่ยนของชีพจรโดยธรรมชาติ
โดยตำแหน่งของชีพจรจะอยู่ที่ข้อมือด้านใน(ฝั่งนิ้วโป้ง)ทั้งสองข้าง โดยจะมีตำแหน่งของ ชุ่น กวน ฉือ ตามลำดับ
การตรวจชีพจรจะสามารถตรวจลักษณะการเต้นของชีพจรได้ 3 ความลึก คือ
แบบ ลอย คือเมื่อใช้ปลายนิ้วสัมผัสกับชีพจรเพียงเบาๆก็จะพบการเต้นของชีพจร
แบบกลาง เป็นการใช้ปลายนิ้วสัมผัสกดลงไปจนถึงระดับกล้ามเนื้อโดยไม่ลึกหรือตื้นจนเกินไป แบบจมเป็นการสัมผัสชีพจรโดยใช้ปลายนิ้วกดแรงจนใกล้ถึงกระดูก จะพบการเต้นของชีพจร โดยตำแหน่ง
นอกจากความลึกของชีพจรแล้ว ลักษณะของชีพจรยังมีอีกถึง 28 ลักษณะซึ่งเมื่อแมะรวมกันแล้วสามารถบ่งบอกสภาพร่างกายและพยาธิสภาพได้ บอกความเย็นความร้อน ปริมาณเลือดการเดินของเลือด ระบบย่อย ระบบหัวใจ ระบบตับ ระบบปอด ระบบฮอร์โมนในร่างกายได้ และยังสามารถบอกการเปลี่ยนในร่างกายและสภาพแวดล้อม ลักษณะการกินอยู่ และอารมณ์จิตใจ และการทำงานโดยรวมของผู้ป่วยในขณะนั้นๆ ได้ ทำให้เป็นการตรวจที่สำคัญอย่างหนึ่งของแพทย์แผนจีนCr: http://www.doctoracupuncture.co.uk/wpimages/wpe29bf34f_05_06.jpg