THc Acupuncture clinic

02-0299465, 085-9613355

งานวิจัย การฝังเข็มลดปวด : การประมวลผลของกลไกการออกฤทธิ์ของการฝังเข็ม

 

Cr: https://www.yinovacenter.com/wp-content/uploads/2014/11/electro-400x273.jpg


                 กลไกการออกฤทธิ์ของการฝังเข็มลดปวดนั้น (Acupuncture Analgesia(AA)) ได้มีความพยายามอธิบายกันอย่างกว้างขวางตั้งแต่ยุค 1970 การวิจัยช่วงต้นๆ นั้นทดลองความสัมพันธ์ระหว่างการฝังเข็มกับ การหลั่งสารลดปวดโอปิออยด์ในร่างกาย (Endogenous Opiates ประกอบด้วย Beta-endorphin, Enkephalin, Endormorphin และ Dynorphin)

                 ก่อนยุคปี 1990 ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ เห็นด้วยกับผลการทดลองที่ออกมาว่าในสัตว์ปกติ การที่ใช้ฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นด้วยไฟฟ้าความถี่ต่ำ (lower frequency electroacupuncture (EA)) นั้นสามารถกระตุ้นการหลั่งสาร เบต้าเอนโดฟิน (Beta-endorphin), เอนเคฟาลิน (Enkephalin), และ เอนโดมอร์ฟิน (Endormorphin) ซึ่งสารเหล่านี้กระตุ้น ตัวรับมิว และ เดลต้า โอปิออยด์ (Mu- and Delta-opioid receptor) และการใช้ความถี่ไฟฟ้าที่สูงกว่าในการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้า สามารถกระตุ้น ไดนอร์ฟิน (Dynorphin) ซึ่งสามารถกระตุ้น ตัวรับเคปปา โอปิออยด์ (Keppa-opioid receptor)

                 นอกจากสารโอปิออยด์ในร่างกายแล้วนั้น การทดลองของเรายังตั้งใจดูผลของเซอโรโทนิน (Serotonin) ด้วย กลไกการปิดกั้นทางเดินของเซอโรโทนินนั้น (Serotoninergic descending inhibitory pathway) เป็นกลไกที่สำคัญในการอธิบายการลดปวดจากการฝังเข็ม ร่วมไปกับกลไกของสารโอปิออยด์ในร่างกาย มีความพยายามหลายครั้งที่จะพยายามอธิบายกลไกเหล่านี้ แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในด้านสถิติ 

                ในข่วงท้ายของยุค 1990 นักวิจัยเริ่มที่จะสนใจเป็นพิเศษด้านความแตกต่างของการลดปวดของการฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าระหว่างกลุ่มสัตว์ปกติกับสัตว์ที่มีความปวดมาก ผลข้อมูลวิจัยที่ถูกตีพิมพ์นั้นบอกได้ว่าการตอบสนองนั้นต่างกันในกลุ่มสัตว์ปกติกับกลุ่มสัตว์ที่มีความปวดมากต่อการฝังเข็มร่วมกันกับกระตุ้นไฟฟ้า

               จากผลจากการทดลองต่าง ๆ ที่มีต่อผลการลดปวดของการฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้านั้นทำให้มีหัวข้อใหม่เกิดขึ้นมาว่า ผลจากการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าไปมีผลกับตัวรับการกระตุ้นของโมเลกุลโปรตีนในระดับไขสันหลังหรือไม่ หลายผลการทดลองเปิดเผยว่า ตัวรับการกระตุ้นในระดับไขสันหลังเหล่านี้มีผลกับการออกฤทธิ์ของกลไกการฝังเข็มลดปวด

               เมื่อไม่นานมานี้ งานวิจัยเกี่ยวกับระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System (ANS)) บอกได้ว่า มีการเกี่ยวข้องกันของระบบประสาทอัตโนมัติกับการฝังเข็ม การตอบสนองอัตโนมัติจากการอักเสบ (inflammatory reflex) ที่ส่งผ่านระบบประสาทอัตโนมัติ อาจจะเป็นส่วนกลไกสำคัญในการลดการปวดซึ่งการอักเสบนี้ถูกกระตุ้นโดยการฝังเข็ม, และ ด้วยการตอบสนองอัตโนมัตินี้จะไปจัดการกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย การตอบสนองนี้ไม่เพียงเป็นกลไกการลดปวดจากการฝังเข็มเท่านั้น ยังเป็นกลไกที่การฝังเข็มสามารถใช้ในอาการอักเสบอื่น ๆ ได้อีกด้วย

                การค้นพบการใช้คอมพิวเตอร์สแกนการทำงานของสมอง (Functional MRI) ทำให้เราสามารถดูการตอบสนองของสมองกับการฝังเข็มในคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ แต่อย่างไรก็ตามผลของผลการทดลองเหล่านี้ยังคงต้องติดตามต่อ

               หลังจาก 30 ปีของการวิจัยของฝังเข็ม เราก็ยังคงมีข้อมูลอีกหลายอย่างที่ยังตอบไม่ได้ชัดเกี่ยวกับกลไกการฝังเข็มลดปวดอยู่ ซึ่งผลการลดปวดนั้นได้ผลจริงแต่กลไกการออกฤทธิ์ไม่สามารถตอบได้ว่าได้ผลลดปวดจากกลไกหนึ่งกลไกใดโดยเฉพาะ


จาก

PMID: 18711761 [PubMed - indexed for MEDLINE]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18711761

แปลและเรียบเรียงโดย พญ.ศรันยา สาครินทร์, M.D., Dipl. OM (NCCAOM)

บทความภาษาไทยนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ THC เราส่งเสริมการเผยแพร่บทความไปตามสื่อต่าง ๆ

กรุณาขออนุญาตหรือให้เครดิตกับ THC Pain Clinic 66-2-116-0667 และ www.thctotalhealthclinic.com ด้วยค่ะ