THc Acupuncture clinic

02-0299465, 085-9613355

ฝังเข็มลดความอ้วน

การฝังเข็มลดความอ้วน Cr: http://naturesgraceinc.com/communities/2/000/001/641/822//images/8534211.jpg

  • การฝังเข็มจะช่วยปรับระบบย่อยและระบบขับถ่ายได้ดี ซึ่งแพทย์แผนจีนมองว่าผู้ทีมีภาวะน้ำหนักเกิน เกิดจากร่างกายมีภาวะชี่พร่องและ มีความชื้นและเสมหะสะสมในร่างกาย ความชื้นและเสมหะนั้นเกิดจากการที่ม้ามทำงานไม่ดี การฝังเข็มจะช่วยบำรุงม้ามให้ทำงานได้ดี ซึ่งจะสามารถขับพวกความชื้นและเสมหะออกไปได้ และช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนได้อีกด้วย


การฝังเข็มหูลดน้ำหนักCr: http://www.pullingdownthemoon.com/images/l.jpg


  • -การฝังเข็มหูนั้นนอกจากจะช่วยรักษาโรคยังช่วยป้องกันโรคได้อีกด้วย จากเวลาที่ผ่านมายังพิสูจน์ให้เห็นว่าการฝังเข็มหูนั้นยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน และยังมีส่วนช่วยในการเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เสริมความงามได้อีกด้วย การฝังเข็มหูเราจะใช้เข็มขนาดเล็กแทงลงไปที่จุดฝังเข็มหู จะติดไว้ประมาณ1อาทิตย์ และสลับข้างในอาทิตย์ต่อมา และควรรักษาความสะอาดให้ดี ถ้าหูเปียกให้ซับให้แห้ง เพราะอาจเกิดการอักเสบและติดเชื้อได้ในการฝังเข็มหูที่ช่วยลดความอ้วนได้นั้น เราจะฝังเข็มไปที่จุดที่ช่วยลดความอยากอาหารทำให้ไม่หิว และจุดที่ช่วยทำให้สบายใจ จะได้ไม่กระวนกระวายอยากอาหาร