THc Acupuncture clinic

02-0299465, 085-9613355

ท่าบริหารกล้ามเนื้อขาและเข่า


 

  • 1. ยืนตรง งอเข่าข้างใดข้างหนึ่งขึ้นมาชิดอก โดยการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาและน่อง ปลายเท้าชี้ลง สามารถใช้มือประคองได้ ค้างไว้ 10วิ เมื่อครบแล้วสลับมาทำอีกข้าง
  • 2.ยืนตรง พับขาข้างใดข้างหนึ่งไปด้านหลังโดยเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาและน่อง หัวเข่าชี้ลง สามารถใช้มือประคองได้ ค้างไว้ 10วิ เมื่อครบแล้วสลับมาทำอีกข้าง
  • 3.ยืนตรง แยกเท้าออกจากกัน ความกว้างประมาณช่วงไหล่ของแต่ละคน

-ก้าวเท้าขวาไปด้านหลัง ปลายเท้าเอียง 45องศา ค่อยๆย่อเข่าขวาประมาณนึง

-ระหว่างนี้ให้เปิดปลายเท้าซ้ายก้มตัวลงเอามือซ้ายแตะปลายเท้าซ้าย โดยที่ขาซ้ายตึงค้างไว้ 10วิ เมื่อครบแล้วสลับมาทำอีกข้างหนึ่ง

  • 4. ยืนตรง ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้า ให้กว้างพอประมาณ ปลายเท้าซ้าย และ ขวา ชี้ไปด้านหน้า

-งอเข่าซ้าย ขาขวาตึงเปิดส้นเท้า โดยที่เข่าซ้ายนั้นห้ามงอเกินข้อเท้าซ้าย ถ้าเกินให้เราเพิ่มความกว้างของขาให้ห่างกัน มากขึ้นอีก

-ทิ้งน้ำหนักตัวลงช้าๆ ในระดับที่ร่างกายทนรับไหว

-ค้างไว้ 10วิ เมื่อครบแล้วสลับมาทำอีกข้างหนึ่ง

  • 5 . นั่งบนเก้าอี้ โดยนั่งแค่ครึ่งก้น หลังตรงค่อยๆยกขาซ้ายขึ้น เข่าตึง ค้างไว้ 10วิ เมื่อครบแล้วสลับมาทำอีกข้างหนึ่ง