THc Acupuncture clinic

02-0299465, 085-9613355

ปรึกษาแพทย์จีน

                                                                                     
Cr: https://alexandrarossacupuncture.files.wordpress.com/2014/05/clinic_art.jpg?w=470

          แพทย์จีนเป็นทางเลือกหนึ่งของการบำบัดรักษาโรคด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนจีน เช่นการฝังเข็ม การนวดทุยหนา การรักษาด้วยสมุนไพรจีน เป็นต้น โดยบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่สนใจ ด้วยหลักของแพทย์แผนจีน
          การวินิฉัยโรคด้วยหลักการทั้ง 4 คือ การสังเกตมอง, การฟังและดมกลิ่น, การถามอาการต่าง ๆ, การจับชีพจร(แมะ)และการคลำ
การมองดูเป็นการตรวจวินิจฉัยโดยการสังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากภายนอก ของร่างกายได้แก่ การดูความมีชีวิตชีวาของคนไข้ ลักษณะการนั่ง ยืน เดิน การแสดงอารมณ์ทางใบหน้า การดูสีหน้า การดูลักษณะท่าทาง การดูลิ้น ฝ้าลิ้น และการดูสารคัดหลั่ง ซึ่งจุดประสงค์ในการตรวจวินิจฉัยโดยการดูนั้น เพื่อประเมินพยาธิสภาพภายในที่สะท้อนออกมาให้เห็นเป็นความผิดปกติของร่างกายภายนอก ทำให้เข้าใจสภาวะของโรคได้ โดยเฉพาะการดูลิ้น และใบหน้า
การฟังและการดมกลิ่น เป็นการตรวจวินัยฉัยโรคโดยการฟังเสียงของคนไข้ ว่ามีลักษณะอย่างไร ส่วนการดมกลิ่นนั้น เป็นกลิ่นที่เกิดจาก กลิ่นปาก กลิ่นลำตัว กลิ่นเหงื่อ กลิ่นอุจจาระ

การถาม การถามคนไข้ มีการจัดกลุ่มการถามไว้ 10 หัวข้อคือ
  • 1. ถามว่ามีอาการร้อน มีไข้ หรือ หนาวเย็นหรือไม่
  • 2 .ถามเหงื่อ _มีเหงื่อออกตอนไหนมากที่สุด ที่ฝ่ามือเท้ามีเหงื่ออกหรือไม่
  • 3. ถามศรีษะและลำตัว _มีอาการปวดเมื่อยตามตัวหรือศีรษะหรือไม่
  • 4 .ถามระบบปัสสาวะและระบบอุจจาระ
  • 5.ถามอาหารการกินและรสชาติ การรับรส ความหิวความอยากอาหาร
  • 6.ถามทรวงอกและท้อง เช่น มีท้องอืดหรือไม่ เจ็บหน้าอกหรือไม่ การหายใจ
  • 7. ถามการนอนหลับและการได้ยิน
  • 8.ถามความกระหายน้ำ
  • 9.ซัก ประวัติเกี่ยวกับการป่วย
  • 10.ถามสาเหตุแห่งการเจ็บป่วยและโรคประจำตัว โรคในอดีตรวมถึงการรักษาที่ผ่านมา

            นอกจากนี้หากเป็นสตรี ก็จะถามประวัติการมีประจำเดือน การมีบุตร
            หากเป็นเด็กก็จะถามในลักษณะเดียวกัน แต่ถามเพิ่มเกี่ยวกับผื่น ผด

การตรวจชีพจรหรือการแมะ 

            เป็นการตรวจวินิจฉัยโรค โดยวินิจฉัยจากการเต้นจากการเปลี่ยนของชีพจรโดยธรรมชาติ จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนในร่างกาย ความร้อน ความเย็นภายในร่างกาย (หยิน หยาง) และสภาพแวดล้อม อายุ เพศ ลักษณะภายนอก (อ้วน ผอม ) ลักษณะการกินอยู่ และอารมณ์จิตใจ
หลังจากได้ข้อมูลจากคนไข้ในด้านต่าง ๆ แล้ว ก็จะมาวิเคราะห์กลุ่มอาการโรคตามแบบแพทย์แผนจีน การวิเคราะห์กลุ่มอาการโรคมักเน้นปัจจัยการก่อโรคกับความแข็งแรงของร่างกายที่ตอบสนองต่อโรคในขณะนั้น จึงเป็นที่มาของ โรคแบบการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นโรคเดียวกันแต่จะรักษาแบบแพทย์แผนจีนต่างกัน ซึ่งเป็นการรักษาสำหรับแต่ละบุคคล โดยใช้การตรวจพื้นฐานทั้ง 4 เก็บข้อมูล จับประเด็นหลักที่ผู้ป่วยมารักษา และวิเคราะห์กลุ่มอาการ และเมื่อวิเคราะห์ ลักษณะอาการแล้ว แพทย์จีนก็จะดำเนินการรักษาบำบัดอาการตามศาตร์ทางแพทย์แผนจีน ซึ่งก็คือ การฝั่งเข็ม นวดกดจุด การใช้ยาสมุนไพรจีน ขึ้นอยู่กับกลุ่มอาการโรคนั้นๆ แบบแผนจีน


โรคใดบ้างที่สามารถรักษาด้วยการแพทย์แผนจีน

             การแพทย์แผนจีนสามารถรักษาได้เกือบทุกโรค การรักษาแบบแพทย์แผนจีนนั้นจริงๆ แล้วก็คือการรักษาตามหลักธรรมชาติ คือการรักษาความสมดุลให้กับร่างกาย ตามกระบวนการตามธรรมชาติ ทำให้ร่างกายแข็งแรง เมื่อร่างกายแข็งแรงก็จะสามารถกำจัดโรคได้ด้วยตนเอง การรักษาโดยแพทย์แผนจีนจะให้ผลดีมากกับบางโรค เช่น การปวดบริเวณต่างๆของร่างกาย โรคที่เกี่ยวกับระบบการสืบพันธุ์ของเพศหญิงและอาการวัยทองของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย โรคเกี่ยวกับระบบลำไส้ เบาหวาน ปวดศีรษะ ไมแกรน ภูมิแพ้ โรคซึมเศร้า โรคเกี่ยวกับระบบประสาท โรคเกี่ยวกับความเครียด คิดมาก การวิตกกังวล ความดันโลหิตสูง นอนไม่หลับ โรคไขข้ออักเสบ ความรู้สึกอ่อนเพลียที่เป็นเรื้อรัง และ อัมพฤกษ์ อัมพาต เส้นเลือดตีบ ทั้งนี้องค์กรอนามัยโลกยังได้รับการยอมรับการฝังเข็มและได้บอกว่าโรคใดบ้างที่การฝังเข็มสามารถรักษาได้ดีตามผลการทดลองในงานวิจัย


แนวคิดการรักษาของการแพทย์แผนจีน

             การรักษาแบบแพทย์แผนจีนจะเป็นการรักษาสุขภาพที่เราจะเรียกได้ว่าเป็นการรักษาแบบองค์รวม คือเป็นการรักษาอาการทั้งทางร่างกายและจิตใจร่วมกัน โดยแพทย์แผนจีนจะมองทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการป่วยทั้งหมด การรักษาแบบนี้อยู่ในหลักของความคิดที่ถูกปลูกฝังกันมาว่าทุกสิ่งมีพลังที่เรียกว่า ชี่ (Chi, Qi) ไหลผ่าน ซึ่งในร่างกายของคนเรา ชี่หมายถึงการรวมกันของทั้งเลือดและพลังงานขับเคลื่อนในร่างกาย (เลือดและลม), ถ้าพลังชี่ (เลือดลม)ไหลผ่านไม่สะดวกหรือถูกปิดกั้นจะทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลในร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยอ่อนแอ วัตถุประสงค์สำคัญของการแพทย์แผนจีนคือการที่ต้องทำให้พลังชี่ไหลเวียนดีและสม่ำเสมอ วิธีที่ใช้ก็คือการฝังเข็มเพื่อให้พลังงานชี่เดินได้สะดวกและไม่ถูกปิดกั้น ร่วมกับการใช้สมุนไพรและโภชนาการต่างๆ เป็นตัวช่วยในการปรับสมดุลให้แก่ร่างกาย
นอกจากนี้ แพทย์จีนจะแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพโดยธรรมชาติ โดยใช้หลักของแพทย์จีนเพื่อที่ร่างกายของเราจะได้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก