THc Acupuncture clinic

02-0299465, 085-9613355

สูตรแก้ไอเรื้อรัง

  • เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นหวัด มีอาการไอ หรือไข้หวัดหายแล้ว แต่ยังไออยู่ หรือที่เรียกว่า ไอ 100 วัน

ส่วนประกอบ

Jie Geng  เจี๋ยเกิ้ง


  • กระจายชี่ที่ปอด ขับเสมหะ ระงับไอมีเสมหะมาก แน่นหน้าอกขับฝีหนอง และเสมหะในปอด

Jing Jie จิงเจี่ย


  • บรรเทาอาการหวัด ขับลมแก้พิษ 

Bai Qian ไป๋เฉียน  


  • ละลายเสมหะ บรรเทาอาการไอ แน่นหน้าอก หอบ

Bai Bu ไป๋ปู้


  •   ให้ความชุ่มชื้นแก่ปอด ระงับไอ

Chen Pi เปลือกส้มแห้ง


  •   ขับความชื้น ละลายเสมหะ

Huang Qin ฮวงฉิน


  • ลดอาการไอ คลื่นไส้อาเจียน

Ban Xia ป้านเซี่ย


  • ขจัดความชื้น ละลายเ คลื่นไส้สมหะ บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน

Xing Ren ซิงเริน


  • ระงับไอ แก้หอบ หล่อลื่นลำไส้ ระบายอ่อนๆ 

Gan Caoรากชะเอมเทศ

   

  •   เสริมชี่ บำรุงส่วนกลางของร่างกาย ระบายความร้อน ขับพิษ ระงับไอ ขับเสมหะ ปรับตัวยาให้ประสานกัน