THc Acupuncture clinic

02-0299465, 085-9613355

สูตรชาบำรุงสายตา

  • เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้สายตาเยอะ จ้องหรือเพ่งนาน ๆ มองกลางคืนไม่ชัด ผู้สูงอายุ และบำรุงสายตาสำหรับคนทั่วไป

ส่วนประกอบ

Ju Hua ดอกเก๊กฮวย


  • ลดความร้อน ลดไข้ บรรเทาหวัด บำรุงสายตา คลายเครียด

Gou Qi Zi เก๋ากี้


  • บำรุงเลือด บำรุงสายตา

Gan Cao รากชะเอมเทศ  

   

  • เสริมชี่ บำรุงส่วนกลางของร่างกาย ระบายความร้อน ขับพิษ ระงับไอ ขับเสมหะปรับตัวยาให้ประสานกัน