THc Acupuncture clinic

02-0299465, 085-9613355

สูตรลดความร้อนจากหยินขาด

  • เหมาะสำหรับผู้ที่ปัญหาฮอร์โมนเปลี่ยน เข้าวัยทอง หรือเป็นฝ้า อันมีสาเหตุมาจากภายในร่างกายร้อน

ส่วนประกอบ

Huang Bai ฮวงไป๋


  • ระบายความร้อน เสริมธาตุน้ำ หยุดการถ่าย

Zhi Mu จือหมู่


  • ระบายความร้อน เสริมหยิน ให้ความชุ่มชื้น

Shu Di Huang ซูตี้หวง


  • บำรุงเลือด เสริมยิน

Shan Yao ซานเหย้า ฮ่วยซัว 


  • บำรุงชี่ ม้าม ปอด ไต เหนี่ยวรั้งสารจำเป็น แก้ตกขาว

Mu Dan Pi มู่ตานผี


  •   ระบายความร้อน ทำให้เลือเย็น กระจายเลือดเสีย ทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น

Sha Zhu Yu ซาจูหยี๋


  • บำรุงดับและไต เหนี่ยวรั้งการหลั่วเร็วของอสุจิและปัสสาวะ


Fu Ling ฝูหลิง 


  • ระบายน้ำ สลายวามชื้น เสริมบำรุงม้าม สงบจิตใจ


Ze Xie เจ๋อเซี่ย


  • ขับปัสสาวะ ขับความชื้น ระบายความร้อน