แนวทางการรักษาของคลินิก

________________

Total Health Clinic (THC Clinic) หรือเรียกสั้นๆว่า " ทีเอชซีคลินิก " คลินิกของเราเป็นคลินิกดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นการปรับสมดุลของร่างกายเพื่อรักษาให้หายป่วยและไม่กลับมาป่วยซ้ำอีกด้วยโรคหรืออาการเดิมๆ โดยองค์ความรู้ของเราเป็นการรวมกันทั้งด้านการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนจีน ให้คำแนะนำและการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านองค์รวม
(พญ.ศรันยา สาครินทร์; หมอส้ม)

ประวัติพญ.ศรันยา สาครินทร์ (หมอส้ม)

_____________

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล

ใบวุฒิบัตร และใบอนุมัติบัตร ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

Professional Nutrition Specialist Program Diploma

The Degree of Master of Science in Acupuncture and Oriental Medicine The Chinese Tuina Massage Program Certificate

>> เพิ่มเติม <<