แนวทางการรักษาของคลินิก 

Total Health Clinic (THC Clinic) หรือเรียกสั้นๆว่า " ทีเอชซีคลินิก "
คลินิกของเราเป็นคลินิกดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นการปรับสมดุลของร่างกายเพื่อรักษาให้หายป่วยและไม่กลับมาป่วยซ้ำอีกด้วยโรคหรืออาการเดิมๆ โดยองค์ความรู้ของเราเป็นการรวมกันทั้งด้านการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนจีน ให้คำแนะนำและการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านองค์รวม (พญ.ศรันยา สาครินทร์; หมอส้ม)

รูปแบบการรักษาหลักของเรา
• ฝังเข็มกายภาพ | ฝังเข็มแบบจีน
• ครอบแก้ว
• ยาสมุนไพรจีน
• วิตามิน

เราจะเลือกวิธีการรักษาที่จะได้ผลดีที่สุดในการรักษาโรคของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของคนไข้นั้นๆ ซึ่งจะเน้นไปที่การรักษาที่มีผลการวิจัยรองรับก่อน โดยเราจะพยายามลดการใช้ยาแผนปัจจุบันให้ได้มากที่สุด เพื่อลดการสะสมของสารเคมีและการเกิดปัญหาจากการทำงานหนักของตับและไตที่จะเกิดขึ้นตามมา

                                                                       

 ประวัติพญ. ศรันยา สาครินทร์ (หมอส้ม)  

€ŠŠแพทย์ศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล

ใบวุฒิบัตร และใบอนุมัติบัตร ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

Professional Nutrition Specialist Program Diploma

The Degree of Master of Science in Acupuncture and Oriental Medicine The Chinese Tuina Massage Program Certificate

Diplomate in Oriental Medicine of NCCAOM (US National License in Acupuncture and Chinese Herbs)

ปัจจุบันทำงานที่ศูนย์สุขภาพตรัยญา รพ.ปิยะเวท และที่คลินิกทีเอชซี (THC Clinic) พระรามเก้า